تأثیر پروبیوتیک ها در تقویت سیستم ایمنی طیور

تأثیر پروبیوتیک ها در تقویت سیستم ایمنی طیور
پروبیوتیک ها به روش های مختلف در تقویت سیستم ایمنی بدن و مقابله با باکتری‌های بیماری‌زا مؤثر هستند.
به‌طور طبیعی زمانی که آنتی ژن های مختلف (مانند باکتری‌های بیماری‌زا و پروتئین های غذایی) به گیرنده‌های روده متصل شوند موجب تحریک سیستم ایمنی مخاطی روده و تولید سلول‌های T می‌شود؛
نقش پروبیوتیک‌ها:
1) تقویت سیگنال‌های گیرنده در روده و فعال‌سازی سلول‌های T
2) افزایش قابل‌توجه تولید آنتی‌بادی و درنتیجه تحریک ایمنی غیراختصاصی بدن
3) افزایش عملکرد سلول های T و افزایش تولید آنتی‌بادی که باعث ایجاد پرزهای ویلی بلندتر و حفره‌های عمیق تر در روده شده و به جذب مواد غذایی کمک می کند.
4) افزایش سطح بیان ریبونوکلئیک‌اسید پیام‌رسان (mRNA) در گیرنده های قسمت قدامی روده
5) افزایش پلاک های پی یر در ایلئوم
6) تحریک بافت لنفاوی روده
7) افزایش سطح پروتئین سرم، ایمونوگلوبولین ها و افزایش تعداد گلبول‌های سفید در خون
8) افزایش فعالیت ماکروفاژها و فاگوسیتوز و همچنین تعدیل تولید سیتوکین ها
9) مقاومت در برابر عفونت‌های روده‌ای ازجمله سالمونلا و کمپیلوباکتر
10) افزایش تعداد میکروب های مفید در روده و غلبه بر عوامل بیماری‌زا و درنتیجه تعدیل جمعیت میکروبی روده