تأثیر پروبیوتیک ها بر بهبود وضعیت بستر طیور

تأثیر پروبیوتیک ها بر بهبود وضعیت بستر طیور
در سالن های پرورش طیور، سلامت بستر و دفع نیتروژن به‌ صورت آمونیاک بسیار حائز اهمیت است؛ حضور باکتری های تولید کننده آمونیاک در بستر موجب تولید گاز سمی آمونیاک در سالن های پرورش می شود. نیتروژن جذب نشده در دستگاه گوارش موجب تولید آمونیاک در روده طیور و آسیب به بافت روده می شود.

در طیور ادرار به صورت اسید اوریک دفع می شود. اسید اوریک دفع شده توسط باکتری های موجود در بستر و بویژه در حضور رطوبت بستر، تخمیر می شود و گازهای سمی و بدبوی آمونیاک و کربنیک تولید می کند. در صورت خیس بودن بستر علاوه بر افزایش احتمال شیوع کوکسیدیوز، تخمیر اسید اوریک توسط باکتری ها افزایش یافته و گاز آمونیاک بیشتری از بستر متصاعد می شود.

عوارض تولید گاز آمونیاک بر طیور

  • گاز آمونیاک در مجاورت رطوبت، به ماده سوزاننده آمونیوم تبدیل می شود که می تواند موجب تحریک نای، آسیب به چشم، افزایش حساسیت به عفونت های تنفسی، کاهش بازده خوراک و افزایش مرگ‌ومیر طیور شود.
  • آمونیاک باعث قلیایی شدن pH بستر و افزایش بروز تورم پوست، بالشتک پا (کف سوز شدن پا)، تاول سینه و کاهش کیفیت لاشه می شود.

پروبیوتیک ها به روش های مختلف در جهت بهبود وضعیت میکروبی بستر و جلوگیری از تولید گاز سمی آمونیاک در سالن های پرورش طیور عمل می کنند؛

عملکرد پروبیوتیک ها در بهبود وضعیت بستر طیور

  • مصرف خوراکی پروبیوتیک ها موجب افزایش قابلیت هضم نیتروژن و کاهش فعالیت آنزیم اوره آز در روده شده که بدین ‌وسیله علاوه بر افزایش کارایی مصرف پروتئین ها، از میزان مواد قابل تخمیر توسط پاتوژن‌ها در روده طیور می کاهد و در نهایت موجب کاهش ترشح آمونیاک در محیط و سلامت روده می شود.
  • پروبیوتیک ها از طریق بهبود عملکرد روده از بروز اسهال و خیس شدن بستر و همچنین افزایش تولید آمونیاک جلوگیری می کنند.
  • پروبیوتیک ها از طریق بهبود عملکرد روده و مقابله با عفونت های گوارشی طیور موجب کنترل باکتری هایی همچون ای کلای پاتوژن، سالمونلا و کمپیلوباکتر و در نتیجه مهار دفع آن ها و جلوگیری از آلودگی بستر می شوند.
  • پروبیوتیک ها پس از اثرگذاری ها در روده، در نهایت از طریق مدفوع به محیط و بستر رها می شوند. پروبیوتیک ها در بستر موجب کاهش آلودگی و جلوگیری از رشد باکتری های تولید کننده آمونیاک موجود در بستر می شوند.

بطور کلی استفاده از پروبیوتیک ها در تغذیه طیور (همراه با دان یا آب) و یا به صورت استفاده در مه پاش و اسپری بر بستر موجب کاهش بار میکروبی بستر و همچنین کاهش انتشار آمونیاک به میزان بیش از 35 درصد می گردد و به سلامت طیور کمک می کند.

استفاده از پروبیوتیک ها در سالن های مرغ مادر علاوه بر مزایای فوق موجب کاهش اثرات مضر گاز آمونیاک بر تخم ها و افزایش قابلیت جوجه درآوری آن ها می شود.