تلفن:          ۹-۳۷۷۴۳۵۵۸-۰۷۱

واتساپ:         ۰۹۰۲۷۷۴۳۵۵۸

فکس:             ۳۷۷۴۴۷۷۸-۰۷۱

ایمیل:       info@parsilact.com
              admin@parsilact.com

آدرس: شیراز- شهرک بزرگ صنعتی- خیابان پژوهش شمالی- خیابان ۳۰۸
کد پستی:۹۱۱۶۱-۷۱۵۸۱

به بالای صفحه بردن