تاثیر مخمر زنده ساکارومیسس بولاردی بر سلامت اسب

مطالعات متعددی در زمینه اثرات مثبت افزودن مخمر زنده در خوراک اسب وجود دارد. مطالعات اولیه نشان داده اند که مخمرها تاثیر معنی داری بر هضم فیبر دارند. مطالعات جدید به قابلیت مخمر برای جلوگیری از ایجاد مشکلات گوارشی اشاره دارند.

هرگونه تغییر ناگهانی در جیره اسب با تغییر در جمعیت میکروبی روده بزرگ باعث تغییر در فرایند تخمیر می گردد. این مشکل زمانی ایجاد می شود که در جیره اسب مقادیر بالایی از کربوهیدرات محلول مانند نشاسته ی غلات یا فروکتان علوفه مرتعی وجود داشته باشد. در این حالت نشاسته بصورت هضم نشده از روده کوچک عبور کرده و مقادیر بالایی از نشاسته/قند وارد روده بزرگ می شود. این شرایط گاهی منجر به ایجاد کولیک، لامینیتیس و سایر اختلالات متابولیکی می گردد.

اضافه شدن قند و نشاسته موجب ایجاد فرایند تخمیر این مواد در روده بزرگ می شود. رشد زیاد باکتری هایی نظیر لاکتوباسیلی و استرپتوکوکی موجب افزایش سطوح اسید لاکتیک و کاهش سریع pH روده بزرگ می شود. این مسئله موجب از بین رفتن باکتری های مفید تجزیه کننده فیبر (علوفه) و تولید مقادیر غیرمعمول گاز می شود. کولیک اغلب تحت این شرایط ایجاد می شود. همچنین لامینیتیس تحت همین شرایط که باکتری های مفید تخمیری کشته شده و اندوتوکسین آزاد شود ایجاد می گردد.

در دهه های اخیر، تحقیقات نشان داده است که استفاده از مخمر زنده در جیره های با نشاسته بالا نیز موجب کاهش اسید لاکتیک و افزایش pH مدفوع شده است. برخی تحقیقات ثابت کرده اند زمانی که از مخمر در جیره استفاده می شود تعداد باکتری های تخمیرکننده کربوهیدرات که تولیدکننده اسید لاکتیک هستند در مدفوع کاسته می شود.

محصولات دامپزشکی

مخمر پروبیوتیک دامی سابوفلورا وزن 1 کیلوگرم

بهبود راندمان رشد و تولید قابلیت هضم بهتر فیبرهای گیاهی ومواد غذایی تقویت سیستم ایمنی و پیشگیری از بیماری های گوارشی و تنفسی افزایش اشتها، هضم جيره و بهبود عملکرد گوارشی
دانلود کاتالوگ

مخمر پروبیوتیک طیور سابوفلورا وزن 1 کیلوگرم

بهبود راندمان رشد و کاهش ضریب تبدیل خوراک تولید آنزیمهای قوی گوارشی کاهش میزان آمونیاک در سالن های پرورش تقویت سیستم ایمنی  و پیشگیری از بیماری های گوارشی وتنفسی دانلود کاتالوگ

پست های مرتبط

محصولات دامپزشکی

مکمل پروبیوتیک پارسی لاکت مخصوص دام (120 گرمی)

مکمل پروبیوتیک دام پارسی لاکت 6 سویه پروبیوتیک مواد تشکیل دهنده: باسیلوس کوآگولانس (Bacillus Coagulans) باسیلوس سوبتیلیس (Bacillus Subtilis) باسیلوس

مکمل پروبیوتیک شتر پارسی لاکت وزن 1 کیلوگرم

مکمل پروبیوتیک شتر پارسی لاکت وزن 1 کیلوگرم 6 سویه پروبیوتیک مواد تشکیل دهنده: باسیلوس کوآگولانس (Bacillus Coagulans) باسیلوس سوبتیلیس