تأثیر پروبیوتیک ها بر چاقی و میزان کلسترول

تأثیر پروبیوتیک ها بر چاقی و میزان کلسترول
چاقی و افزایش سطح کلسترول خون یکی از عوامل مؤثر در ایجاد بیماری عروق کرونر قلب، دیابت و افزایش فشار خون می باشد. یکی از دلایل مهم ایجاد چاقی، عدم تعادل در دریافت و مصرف انرژی است.
میکروارگانیسم‌های روده انسان از طریق جذب مواد مغذی و تولید و تعدیل انرژی در بدن، میزان ذخیره چربی را کنترل کرده و بر چاقی مؤثر هستند به طوریکه فلور میکروبی روده در افراد چاق نسبت به افراد لاغر متفاوت است.
عملکرد روده در اثر عواملی ازجمله بیماری ها، مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها و داروها و همچنین رژیم غذایی نادرست ممکن است دچار اختلال شود. افزایش برخی گونه‌های میکروبی مانند اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس با برهم زدن تعادل انرژی، بر متابولیسم کل بدن تأثیر گذاشته و موجب چاقی می‌شوند.
رژیم غذایی نادرست و کمبود پلی ساکاریدها و فیبرهای غذایی در روده منجر به تولید اسیدهای چرب کوتاه زنجیر مانند استات، پروپیونات و بوتیرات می‌شود. پروپیونات منبع قابل‌توجهی از انرژی است که به‌صورت مخلوطی از گلوکز و چربی در کبد ذخیره می‌شود. وجود انرژی بیش‌ازحد نیاز بدن باعث ایجاد چاقی می گردد.
پروبیوتیک‌ها با عملکردهای مختلف به سلامت فلورمیکروبی روده کمک می‌کنند. پروبیوتیک ها با تعدیل جمعیت میکروارگانیسم های نامناسب در روده بر اشتها، عملکردهای متابولیک و وزن بدن تأثیر داشته و با جلوگیری از تکثیر باکتری‌های مضر و حفظ سلامت روده در تثبیت فلورمیکروبی مفید روده نقش دارند.
پروبیوتیک های مختلف بسته به نحوه عملکرد، فواید متفاوتی در بدن ایجاد می کنند؛ برخی پروبیوتیک ها موجب افزایش اشتها و بهبود جذب مواد مغذی شده و منجر به افزایش وزن بدن می شوند، در مقابل برخی پروبیوتیک ها با مکانیسم های مختلف موجب کاهش چربی ذخیره و کاهش اشتها شده و در نتیجه در افراد مبتلا به چاقی باعث کاهش وزن می شوند.
پروبیوتیک ها با روش‌های مختلفی در کاهش کلسترول و مهار چاقی مؤثرند ازجمله:
1) کاهش لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL) و کلسترول کل در خون
2) کاهش لپتین و در نتیجه کاهش اشتها
3) مهار سنتز کلسترول
4) کاهش جذب کلسترول رژیم غذایی در روده از طریق بلاک کردن ذرات کلسترول و یا تجزیه کلسترول
5) کاهش غیرمستقیم سطح کلسترول از طریق دکانژوگه کردن کلسترول به اسیدهای صفراوی
6) افزایش لیپولیز و جلوگیری از ذخیره تری گلیسرید در بافت چربی
7) تعدیل تولید انرژی در بدن و در نتیجه کاهش ذخیره چربی

پست های مرتبط