دانستنی ها, مقالات علمی

تاثیر پروبیوتیک ها در کنترل عفونت سالمونلایی

در تحقیق پیشرو اثرات پیشگیرانه مصرف اسپور پروبیوتیک¬های باسیلوس کواگولانس و باسیلوس سوبتیلیس بر عفونت سالمونلا مورد ارزیابی قرار گرفت است. نتایج نشان دادند که مصرف پروبیوتیک¬ها موجب تهاجم کمتر این باکتری از دستگاه گوارش به اندامهای فرا روده‌ای (عقده های لنفی مزانتر، کبد و طحال) شده و ارگان¬های درگیر سریع¬تر از این پاتوژن پاک شدند. بررسی فاکتورهای سرمی مربوط به عملکرد کبد و کلیه نیز نشان دادند که این پروبیوتیکها اثرات سوء باکتری سالمونلا بر کبد و کلیه را بطور معنی داری کاهش می دهند. به علاوه موجب کاهش معنی دار فاکتورهای التهابی خون و افزایش معنی دار ظرفیت آنتی اکسیدانی بدن و مقاومت بیشتر بدن در برابر عوامل استرس زا میگردد.
لینک دسترسی به مقاله اصلی در مجله معتبر Nature

https://www.nature.com/articles/s41598-020-64559-3