پروبیوتیک های تخصصی

پارسی لاکت LA

پارسی لاکت LA

سویه پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

Lactobacillus Acidophilus

Parsilact_LA

مناسب برای:

  • مناسب برای صنایع لبنیات و نوشیدنی

مقدار و روش مصرف

  • 20 گرم در تن

مواد تشکیل دهنده

توضیحات تکمیلی