در حال نمایش 5 نتیجه

نمایش 9 24 36

پارسی لاکت BC (باسیلوس کوآگولانس)

مناسب برای کارخانجات صنایع غذاییصنعت نان ، بیسکویت ، کلوچه و کیکماکارونی ، گز ، صنایع نوشیدنی و لبنیات مقدار

پارسی لاکت LC ( لاکتوباسیلوس کازئی)

مناسب برای صنایع لبنیات و نوشیدنی مقدار و روش مصرف 20 گرم در تن مواد تشکیل دهنده لاکتوباسیلوس کازئی (Lactobacillus

پارسی لاکتLR (لاکتوباسیلوس رامنوسوس)

مناسب برای صنایع لبنیات و نوشیدنی مقدار و روش مصرف 20 گرم در تن مواد تشکیل دهنده لاکتوباسیلوس رامنوسوس (Lactobacillus

پارسی لاکت LA (لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس)

مناسب برای صنایع لبنیات و نوشیدنی مقدار و روش مصرف 20 گرم در تن مواد تشکیل دهنده لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (Lactobacillus

پارسی لاکت LRe ( لاکتوباسیلوس روتری)

مناسب برای صنایع لبنیات و نوشیدنی مقدار و روش مصرف 20 گرم در تن مواد تشکیل دهنده لاکتوباسیلوس روتری (Lactobacillus