محصولات دامپزشکی پارسی لاکت

جوجه های گوشتی - مرغ های تخم گذار - بوقلمون پرورشی - مرغ های بومی - مرغ های مادر و اجداد - پرندگان زینتی - شتر مرغ

کره اسب - مادیون - اسب بالغ - مسابقه

سهره، قناری، مرغ عشق ،جوجه، عروس هلندی، مرغ مینا ،مرغ، کبوتر، طوطی، پرندگان شکاری

آکواریوم - ماهیان گرم آبی - ماهیان سرد آبی - مزارع تکثیر و پرورش میگو

انواع نژاد های سگ و گربه (توله ، مادر ، بالغ)

گاو - گاو شیری - گوساله شیرخوار - گوساله پرواری - گوسفند - بره - بز - بزغاله