پروبیوتیک های تخصصی

پارسی لاکت LRe

پارسی لاکت LRe

پارسی لاکت LRe

سویه پروبیوتیک لاکتوباسیلوس روتری

Lactobacillus Reuteri

پارسی لاکت LRe

مناسب برای:

  • مناسب برای صنایع لبنیات و نوشیدنی

مقدار و روش مصرف

  • 20 گرم در تن

مواد تشکیل دهنده

توضیحات تکمیلی