پروبیوتیک های تخصصی

پارسی لاکت LR

پارسی لاکت LR

سویه پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس

Lactobacillus Rhamnosus

Parsilact_LR

مناسب برای:

  • مناسب برای صنایع لبنیات و نوشیدنی

مقدار و روش مصرف

  • 20 گرم در تن

مواد تشکیل دهنده

توضیحات تکمیلی