استرس و پروبیوتیک ها

شادابی و افزایش انرژی​:
مصرف فیبر پروبیوتیک پارسی لاکت به دلیل تولید مواد نورواکتیو در روده ها باعث کاهش استرس و افزایش شادابی قابل مشاهده در فرد خواهد شد. از جمله موارد استرس می توان به ترس، استرس واکسیناسیون، استرس گرمایی، استرس بارداری و زایمان و تولید شیر اشاره نمود.

در یک تحقیق جالب بر روی گورخر ماهی محققان شاهد کاهش متابولیسم های عصبی در ماهی های با جیره غذایی پروبیوتیک شده اند.