پروبیوتیک چیست؟

پروبیوتیک چیست؟
پروبیوتیک ها، باکتری ها و قارچ های زنده ای هستند که باعث افزایش نرخ سلامت به خصوص در دستگاه گوارش می شوند. در گذشته اعتقاد بر این بود که باکتری ها باعث ایجاد بیماری های مختلف می شوند اما بدن موجودات پر از باکتری های مفید و مضر است. پروبیوتیک ها اغلب باکتری های مفید و کمک کننده ای هستند که بویژه در سیستم گوارش کمک شایانی می کنند.
باکتری های پروبیوتیک به طور طبیعی در بدن موجودات زنده زندگی می کنند و همچنین می توان این عوامل را در خیلی از غذاها و مکمل های غذایی یافت.
پروبيوتيك ها براي افزايش رشد و بهبود سلامتي حيوانات با افزايش مقاومت آن ها در برابر بيماري، به غذا اضافه مي شوند . پروبيوتيكها از طريق آنتي بيوزيس يا رقابت براي مواد مغذي و يا جايگاه هاي اتصال، تغيير متابوليسم باكتري ها، و يا با تحريك سيستم ايمني بدن مانع تشكيل كلوني پاتوژن ها در لوله گوارش ميزبان مي شوند.
پروبيوتيك ها همچنين از طريق توليد ويتامينها، تركيبات مسموميت زدا در جيره و تجزيه ذرات غير قابل هضم سبب تحريك اشتها و بهبود تغذيه ميزبان مي شوند . از جمله ملاك هاي پروبيوتيك پايداري فنوتيپي و ژنوتيپي، تحمل اسيد و نمكهاي صفراوي، چسبيدن به اپيتليوم روده، توليد مواد ضد ميكروبي عليه عوامل بيماريزاي شناخته شده، پايداري طي مراحل توليد و ذخيره سازي بايد براي انتخاب يك پروبيوتيك بالقوه مورد توجه قرار گيرد. 

به بالای صفحه بردن