استرس و پروبیوتیک ها

شادابی و افزایش انرژی​:
مصرف فیبر پروبیوتیک پارسی لاکت به دلیل تولید مواد نورواکتیو در روده ها باعث کاهش استرس و افزایش شادابی قابل مشاهده در فرد خواهد شد. از جمله موارد استرس می توان به ترس، استرس واکسیناسیون، استرس گرمایی، استرس بارداری و زایمان و تولید شیر اشاره نمود.

در یک تحقیق جالب بر روی گورخر ماهی محققان شاهد کاهش متابولیسم های عصبی در ماهی های با جیره غذایی پروبیوتیک شده اند. 

به بالای صفحه بردن