پروبیوتیک ها و سوالات متداول

با توجه به اینکه در زمان مصرف آنتی بیوتیک ها بسیاری از باکتری های مفید در دستگاه گوارش از بین می روند، تغییر فلور میکروبی روده ها باعث ایجاد اسهال می شود. به همین دلیل استفاده از پروبیوتیک ها با ایجاد فلور میکروبی مصنوعی علاوه بر جلوگیری از بروز اسهال، روند فعالیت های طبیعی روده را حفظ می نماید.

با توجه به مطالعات مختلف و نیز آزمایشات فارمی صورت گرفته در زمینه مصرف پروبیوتیک پارسی لاکت در دام ها، مشاهده شده است در شرایط استرس گرمایی پروبیوتیک ها باعث بهبود مصرف خوراک، افزایش تحمل دام در برابر گرما، افزایش بروز فحلی ها و افزایش تولید شیر می شود.

بستن منو
×

سبد خرید